RIFE – Konklusion


I videnskabens verden er sandheden bestemt af den videnskabelige metode. En videnskabsmand udvikler en hypotese eller teori. Han eller hun udtænker derefter et eksperiment for at teste, om hypotesen er sand eller falsk. Hvis det lykkes, er det tredje og mest afgørende trin gentagelsesevne/uafhængig validering . For at enhver teori skal betragtes som bevist, skal eksperimentet, der validerer teorien, kunne gentages af andre videnskabsmænd, der udfører det samme eksperiment, på forskellige steder med forskellige instrumenter og få de samme resultater.

I tilfældet med Dr. Rifes teori om, at mikroorganismer kan dræbes ved at udsætte dem for en specifik frekvens, der matcher deres naturlige resonansfrekvens, validerede Dr. Rife den med sine eksperimenter i begyndelsen af ​​1900-tallet. Det er nu blevet bevist af ikke én, men to forskellige forsøgspersoner i moderne tid. Doug MacLean og Dr. Holland gentog i det væsentlige det samme eksperiment adskilt af store afstande og årtier fra Dr. Rifes originale eksperimenter og fik de samme resultater. For enhver ærlig, åben videnskabsmand ville dette blive betragtet som et bevis på, at Dr. Rifes teori er gyldig.

Det eneste rigtige spørgsmål, der er tilbage er, hvor effektivt kan dette princip, som er blevet bevist i laboratoriet, omsættes til at dræbe mikroorganismer inde i en menneskelig krop. Desværre er de fleste af Dr. Rifes forskningsnotater gået tabt eller ødelagt, og selvom nogle få af hans maskiner er tilbage, ved vi ikke rigtig, hvordan de blev brugt og betjent. Vi har heller ikke et forskningslaboratorium med højeffektmikroskoper til at dokumentere MOR-frekvenserne for alle de patogener, vi har at gøre med i dag. Nogle mennesker har forsøgt at genskabe hans maskine så præcist som muligt ved hjælp af moderne komponenter. Andre har bygget forskellige typer maskiner, der leverer frekvenser til kroppen på forskellige måder. Vi vil muligvis aldrig være i stand til fuldstændigt at duplikere Dr. Rifes succesrater, men vi har egnede værktøjer til at prøve.

Billede fra Rifevideos.com

Til Start | Rife – Successer | Rife – Support